Sensorische Informatieverwerking

Sensorisch betekent zintuiglijk; via de zintuigen kunnen wij informatie opnemen en verwerken. Sensorische informatieverwerking is het vermogen om informatie vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons eigen lichaam op te nemen, te selecteren en de verschillende stukjes met elkaar te verbinden. Wanneer een kind een probleem heeft in de sensorische informatieverwerking betekent dit dus niet dat er iets mis is met de zintuigen, maar dat de verwerking niet goed verloopt. Problemen kunnen voorkomen op auditief (gehoor), vestibulair (evenwicht), proprioceptief (spier- & bewegingsgevoel), tactiel (tast) en visueel (zien) gebied.

Vaak zie je ook een probleem in de aandachtsspanne. De aandachtsgebieden worden door de kinderfysiotherapeut zorgvuldig in kaart gebracht. Daarna wordt er een plan opgesteld en oefeningen/adviezen worden gegeven.

Marloes van Oeveren heeft scholingen gevolgd op het gebied van sensorische informatieverwerking.
Meer informatie op www.nssi.nl