Vergoeding

Vergoeding Kinderfysiotherapie

De basisverzekering is voor iedereen verplicht en de inhoud ervan is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Kinderen zijn gratis meeverzekerd met de ouders.

Een restitutie polis is tegenwoordig erg belangrijk. Dit zorgt voor vrijezorgkeuze en daarbij ook de vergoeding die passend is bij de zorg. Overdenk elk jaar uw verzekering!

Vanuit de basisverzekering wordt kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed:
• Bij niet chronische aandoeningen worden maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar vergoed.
• Bij chronische aandoeningen worden alle behandelingen vergoed.
Als uw kind in hetzelfde kalenderjaar kinderfysiotherapie bij een andere praktijk heeft gehad, dan worden deze behandelingen in mindering gebracht op het aantal behandelingen waar uw kind recht toe heeft vanuit de basis- en/of aanvullende verzekering.

Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket hoeveel behandelingen nog boven de 18 maal worden vergoed. U kunt dit nazien in uw polis of informatie inwinnen bij uw verzekeraar.
Indien de kosten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar ontvangt u een factuur.