Schoolgaand Kind

Uw schoolgaande kind kan gebaat zijn bij kinderfysiotherapie als de ontwikkeling van uw kind niet vanzelf gaat en bewegen, spelen en sporten extra aandacht vraagt. Mogelijke indicaties zijn:

  • Motorisch achterblijven ten opzichte van leeftijdsgenootjes
  • Bewegingsangst, weinig explorerend gedrag
  • Onhandige kinderen (DCD)
  • Kinderen met een houterige motoriek
  • Hyperactiviteit en/of veel struikelen en vallen
  • Afwijkend looppatroon
  • Afwijkende stand van voeten en/of benen
  • Afwijkende stand van de wervelkolom
  • Schrijfmotorische problemen (dit wordt vaak gecombineerd behandeld met de ergotherapeut)
  • Aangeboren en verworven problemen waardoor de ontwikkeling van het bewegen belemmerd wordt (bijvoorbeeld cerebrale parese, obstetrisch plexus brachialis laesie)