PCM-Meting

Wanneer er sprake is van asymmetrie of ook wel de voorkeurshouding van uw baby, zien wij dit vaak terug in de vorm van het hoofd.
Dit kunnen wij meten aan de hand van een PCM-meting. Dit wordt gedaan door een smal bandje om het hoofd van uw baby. De baby voelt hier niets van.

Aan de hand van het bandje wordt een berekening gemaakt. (zie foto).

De berekening geeft informatie over de Plagiocephalie (scheefheid), Craniochephalie (breedheid), Ear deviation index (oorscheefheid).

Doordat wij deze meting uitvoeren en herhalen, kunnen wij een beeld krijgen of het kind voldoende vooruit gaat.