Kinderfysiotherapie

 • Stimuleren bij een motorische ontwikkelingsachterstand
 • Adviezen en behandeling baby’s met voorkeurshouding
 • Samen werken aan evenwicht, balans, mikken/vangen, gedissocieerd bewegen en optimaliseren van spierkracht
 • Zo functioneel mogelijk oefenen en bewegen om ontwikkeling te stimuleren
 • Beweegprogramma en stimuleren van bewegen bij kinderen met overgewichtBij de eerste afspraak wordt u gevraagd om een toestemmingsformulier in te vullen.
  Door middel van dit toestemmingsformulier geeft u de behandelend therapeut toestemming uw kind te behandelen.
  Daarnaast geeft u ook toestemming contact op te nemen met de behandelend arts van uw kind.
  Wenst u anders, neem dan contact op met de behandelend therapeut van uw kind.Zie het kopje formulieren voor het toestemmingsformulier en andere belangrijke formulieren.