Groepstherapie

Therapie in een groep kan soms een meerwaarde hebben. Samen bewegen, elkaar stimuleren, van elkaar leren en samen plezier maken!

Binnen ons kindercentrum zijn verschillende groepsbehandelingen mogelijk.

Klik rechts in het menu op de verschillende mogelijkheden.