Vergoeding

Er wordt per kalenderjaar 10 uur ergotherapie uit de basisverzekering vergoed. Afhankelijk van de verzekeraar en aanvullende verzekering worden er nog meer uren vergoed. De praktijk heeft met meerdere zorgverzekeraars een contract. Wij raden u aan om zelf uw polis na te kijken voor de vergoeding van ergotherapie.
De 10 uur ergotherapie vanuit het basispakket valt onder het eigen risico. Het eigen risico geldt niet voor verzekerden jonger dan 18 jaar en vergoedingen vanuit het aanvullende pakket. Wanneer wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar worden behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.
Wanneer wij geen contract hebben ontvangt u zelf de rekening en kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar.
U kunt bij uw verzekering navragen hoeveel u vergoed krijgt. Kijk bij tarieven voor meer informatie.
Bij de eerste afspraak wordt u gevraagd om een toestemmingsformulier in te vullen.
Door middel van dit toestemmingsformulier geeft u de behandelend therapeut toestemming uw kind te behandelen.
Daarnaast geeft u ook toestemming contact op te nemen met de behandelend arts van uw kind.
Wenst u anders, neem dan contact op met de behandelend therapeut van uw kind.

 

Zie het kopje downloads voor het toestemmingsformulier en andere belangrijke formulieren.