Ergotherapie

Kinderen kunnen moeite hebben met dagelijkse activiteiten door o.a. problemen in de fijne motoriek, grove motoriek of sensorische informatieverwerking(verwerken van zintuiglijke prikkels). Hierdoor kunnen schoolse vaardigheden, zoals schrijven, knippen, plakken maar ook aankleden, veters strikken, of plannen en uitvoeren van handelingen moeilijk zijn. Ook concentratie & taakgerichtheid zijn soms moeilijk.
Gekeken wordt hoe uw kind bepaalde activiteiten uitvoert en waar de problemen vandaan kunnen komen. Aan de hand van een intakegesprek en observatie zal in overleg met u en uw kind een individueel behandelplan worden opgesteld. Ook de leerkracht wordt hier vaak bij betrokken.
De behandeling kan thuis, op school of in de praktijk plaatsvinden. Samen met uw kind wordt gewerkt aan een zo groot mogelijke zelfstandigheid in dagelijks handelen. Dit kan betekenen dat uw kind beter kan meekomen in de klas en hierdoor meer zelfvertrouwen krijgt. Plezier staat voorop! De hulpvraag van het kind of van u als ouders staat centraal. Dit vormt altijd het uitgangspunt van de behandeling.

De behandeling kan bestaan uit:

  • Het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten
  • Samen werken aan bijv. het schrijven, knippen, plakken, aankleden, veters strikken, de concentratie, taakgerichtheid en het plannen
  • Stimuleren van de fijne motoriek
  • Signaleren/behandelen van problemen binnen de sensorische informatieverwerking
  • Screenen van problemen in de oogsamenwerking
  • Adviseren/aanvragen van voorzieningen & hulpmiddelen